Residential Building A11

Residential Building A11

Zagreb, 2021

Residential Building A11

2021 
2021
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Ivan Franić
Tajana Derenčinović Jelčić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos

Client: Zagrebačka stanogradnja d.o.o.

Gross surface area: 31 266

Site area: 8 948