Residential and Office buliding ''Stara hladnjača''

Residential and Office buliding ''Stara hladnjača''

Rovinj, 2020

rijedna lokacija postojeće građevine Stara hladnjača predstavlja jedan od glavnih elemenata prilikom donošenja projektantskih odluka. Postojeća građevina se u skladu s projektnim zadatkom uklanja, uz obavezu čuvanja kamene stope - zida suterena, što je ovim projektom u potpunosti poštovano i zadovoljeno. Otvorenost prema morskom pogledu, rivi na sjeveru i jezgri Rovinja, svakako su kvalitete koje treba čuvati i projektom dodatno naglasiti.
Objekt je projektiran u zadanim gabaritima, kako tlocrtnim, tako i visinskim. Prema sjeveru i morskoj strani potpuno je otvoren, na taj način beskrajnost pučine postaje sastavni dio objekta, dio njegovog interieura i stalno prisutan unutar stambenog prostora gornjih etaža. Sjeverna strana je zatvorenija, gušći ritam fasade omogućuje zatvaranje i zaštitu od sunca ovog dijela građevine. Poput otvorene staklene stambene lože objekt se u potpunosti otvara prema moru. Kliznim staklenim stijenama objekt se može pretvoriti u skoro otvorenu strukturu „lebdećih terasa“. Pravilan, kristalan volumen bez istaka, ali i bez uvučenih, otvorenih loggia ispravan je odgovor na zatečenu i postojeću matricu. Suvremena arhitektonska interpretacija na taj način zadržava, poštuje postojeći volumen, pretvarajući ga u dinamičnu sliku stambenog života, koje pulsira svojim ritmom u skladu s dnevnim izmjenama svjetla, sjene, noći, dana, unutarnjeg buđenja i večernjeg zatvaranja. Kristalna, besprijekorna čistoća volumena uz poštivanje svih zatečenih elemenata svakako je glavna odrednica ovog prijedloga nove izgradnje. Na taj način čuva se zatečeno mjerilo, prisutni su tragovi postojeće izgradnje, a novi sistem vrijednosti i današnji standardi stvaraju okvir života na ovoj iznimnoj lokaciji. Projektnim zadatkom jasno je postavljena tražena organizacijska shema budućeg objekta, u suterenu trgovina, prizemlje garažno-tehnički prostor, te na prvom, drugom katu i potkrovlju stanovi, definirane strukture. Ovaj projekt u potpunosti je poštovao tražen način organizacije. Također je u skladu s projektnim zadatkom ostvaren i broj stambenih vertikala i sama struktura stanova. Trgovina je projektirana po najvećim standardima samoposlužnog kupovanja, s jasnim putovima korisnika te posebno tehničko-skladišnog prostora. Ovakva organizacija osigurava kvalitetno i brzo servisiranje trgovačkog procesa. Garažni prostor je projektiran racionalno, s komotnim dimenzijama u skladu s današnjim standardima i dimenzijama vozila. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti i doživljaju ovog prostora iz razloga što su to i pristupi ambicioznom stambenom prostoru. U skladu s tim projektirani su adekvatni ulazni prostori uz same stambene vertikale. Prvi kat, drugi kat i potkrovlje su stambeni. Na prvom katu su jednoetažni stanovi, dok su na drugom katu i potkrovlju projektirani dvoetažni stanovi s vlastitom komunikacijom.
Kao što je navedeno, suteren i prizemlje projektirani su u skladu s prostornom organizacijom zadanom unutar projektnog zadatka. Tu se nalaze trgovina i garažno parkirališni prostor za potrebe stanovanja. Posebna pažnja posvećena je organizaciji stanova. Stanovi su na iznimnoj lokaciji, u skladu sa svojom strukturom te dimenzijama većeg standarda. Stanovi na prvom katu su jednoetažni, organizirani su na način da se dnevni dio stana, širok 5 metara, proteže kroz cijelu dubinu objekta, od sjeverne do južne fasade. S tim prostorom direktno su povezane dvije niše, jedna je zona ulaza, a druga kuhinjski prostor. U spavaće sobe ulazi se na krajevima boravka, u pravilu u ovoj etaži su predviđene tri spavaće sobe, svaka sa svojom kupaonicom i garderobom. Jedna od soba je dimenzijom i servisom bogatija i predstavlja glavnu, master sobu. Razvedenost dnevnog boravka od pročelja do pročelja stvara poseban doživljaj otvorenosti, ali omogućava i različito korištenje. Pozicija blagovanja može varirati, ali isto tako je moguće s duplom stijenom kontrolirati odnos prema vanjskom prostoru. Naravno, na sjevernoj strani moguće je i pregradom dobiti još jednu sobu. Osnovna karakteristika ovakve organizacije stanova je nepostojanje hodnika. Stan je bez izgubljenog kvadrata na beskorisne komunikacije.
Isti princip, bez hodnika, primijenjen je u organiziciji dvoetažnog stana na 2. katu. U sam stan ulazi se u uglu velikog dnevnog prostora dimenzije ca. 11x10 m. U prostor su slobodno smještene spiralne stube koje vode u gornju etažu, a položajem stuba odvajaju zonu ulaza. Prostor je svojom fasadnom stranom, potpuno ostakljenom, otvoren prema pogledu na more. Ovakav dnevni prostor moguće je organizirati na različite načine, s blagovanjem bliže ili dalje staklenim stijenama ili u unutrašnjosti sobe. Iz ovog prostora na južnoj strani ulazi se u dvije spavaće sobe s kupaonicom dvostrano korištenom. Ponovo je ponovljen isti princip stana bez hodnika. Spiralnim stubištem pristupa se gornjoj etaži stana gdje se nalaze dvije spavaće sobe, svaka sa svojom kupaonicom. Sobe su dvostrano orijentirane na sjevernu i južnu terasu. U sobe se ulazi iz prostora odmora / mirnog boravka / TV sobe / biblioteke koja ostvaruje mogućnost pristupa terasama neovisno od samih soba. Na taj način terase postaju dio boravišnog prostora svih u stanu, a ne privatni dio spavaće sobe. Sjeverna terasa može primiti bazen, a južna kvalitetno zelenilo kao distancu prema susjedima. Ponovo je isto pravilo stan bez hodnika.

Residential and Office buliding ''Stara hladnjača''

competition 
2020
Address: 
Rovinj
Team:
Igor Franić, Ivan Franić

Client: City of Rovinj, Tommy d.o.o.

Gross surface area: 5 130 m2

Site area: 2 559 m2