Brezovica Kindergarten

Brezovica Kindergarten

Brezovica, Zagreb, 2020

Važećim urbanističkim planovima definirana je izgradnja novog prigradskog naselja na području Brezovice. Buduće naselje je kompaktna zona, centralno orijentirana sa stambenom i društvenom namjenom. Parcela za novi vrtić nalazi se na istočnom rubu naselja. Danas predmetna lokacija je prazna poljana, koju karakteriziraju katastarske trake praznih neobrađenih polja, s vidljivim niskim horizontom koji cijelom području daje mjerilo nedohvata, nesagledivosti, vizualno izvan mjerila. Slika lokacije je bliža onome što Koolhaas smješta u ''Countyside, A report'', bez naznake urbanih vidljivih intervencija. Nepravilna parcela samo je s jedne strane, jugozapadne, definirana budućom prometnicom. Poljana bez repera i mjerila treba postati polje za djecu, polje za igru, polje za veselje i galamu obećavajućeg života. Mirna nenametljiva prirodna ''anarhija'' treba postati novo lice života, humane kulture koja obećava. Vrtić postaje sve, široko polje, zauzima cijelu parcelu i pokušava ukinuti granice unutra-vani. Sve je igra.
Pravilan raster traka proveden je preko cijele parcele. Točke, zone servisa predstavljaju odrednice koje dijele, formiraju sobe, pvn i ostale funkcionalne cjeline. Takva organizacija proteže se i na vanjski prostor. Vrtić je prizeman, razapet i obuhvaća cijelu zadanu parcelu. Tipologija vrtića kroz vrijeme, ali i raznim pravilima relativno je definirana struktura. Odnos čisto-prljavo, unutra-vani, servis-servisirano, osvjetljeno-neosvjetljeno,… predstavljaju relacije koje se rijetko zaobilaze. Odgovornost prema dječjoj dobi, sužava eksperimente, te odmake od ustaljenih principa svodi na minimalno, uglavnom se to događa na primjerima koji udomljuju manji broj jedinica, u urbanim strukturama. Ovim projektom definirana je funkcionalna shema koja zadovoljava programom postavljene parametre i relacije. Jasno su uspostavljeni odnosi vrtićkih i jasličkih jedinica prema ulazima, servisnim blokovima a i prema zajedničkim prostorima za više namjena. Sistem je ritmički pravilan, pojavljuju se jasne trake organizacije koje udomljuju sve tražene sadržaje. U pravilnom ritmu jedinice su izmaknute, dijelom otvorene prema jugu, formirajući slobodan potez uličnog pročelja s odmakom od ceste kod parkirališne zone. Najvažniji element ove nove strukture je krov. Siguran krov koji osigurava traženo južno svjetlo, ali isto tako sve prostore čini jednakima, svi dijelovi vrtića ravnopravno su pretvoreni u uporabljivu strukturu koja objedinjuje prostorne kvalitete. Na taj način i proširena komunikacija postaje uporabljiv prostor za edukaciju, boravišnu igru. U ovom slučaju krov je sveobuhvatan element prostornog doživljaja i prisutan je u svim dijelovima objekta. Poput nabranog prekrivača formira polje, slobodnu zonu, otvorenu kao što je i priroda otvorena, široka i univerzalna u svojoj demokratičnosti, bježeći od hijerarhije. Programska zahtjevnost organizacije dječjeg vrtića i jaslica niz je zadanih pravila, kako dispozicijskih tako i orijentacijskih. U skladu s preporukom projektnog zadatka vrtić je projektiran kao prizemna građevina. Tlocrtna površina u skladu s uvjetima je manja od 30%. Trakasta struktura slobodno se razvija po površini od juga prema sjeveru stvarajući ritam, niz skupnih soba otvorenih prema parceli. Sve su jedinice međusobno povezane i tvore moguću enfiladu zajedničkih prostora. Omogućen je izlaz na teren iz sanitarnih prostora. Prostor sanitarija s garderobom projektiran je kao skup elemenata koji stvaraju zasebnu gustoću. Taj dio djeli komunikaciju od samih skupnih soba, ne poput zida, već gustoćom strukture. Dužina hodnika je segmentirana. Pomakom su ostvareni prostori većih širina ispred svake jedinice te taj dio predstavlja mogućnost aktivacije komunikacije u prostore ateliera ili dodatnih sadržaja za potrebe edukacije, igre manjeg broja djece. Svi prostori mogu postati aktivni. Središnju zonu stepenaste strukture čine zatvoreni volumeni servisa, koji cijeli sistem dijele na dvije skoro identične površine i predstavljaju jedine fiksne elemente. Na taj način dugi hodnik se pretvara u niz soba, međusobno spojenih užim prolazom koji je definiran pomakom. Uz zapadnu fasadu smješteni su prostori kuhinje, blagovanja, pvn-a i uprave. Prostor pvn-a kroz cijelu dubinu dijeli zonu vrtića od jaslica. Ovakva struktura omogućuje aktivnu i višenamjensku uporabu cijelog tlocrta.

Brezovica Kindergarten

competition 
2020
Address: 
Brezovica, Zagreb
Team:
Igor Franić, Ivan Franić

Client: City of Zagreb

Gross surface area: 2 120 m2

Site area: 7 010 m2