SEECEL

SEECEL

Zagreb, 2020

Zadanom programskom strukturom građevine SEECEL, definiran je dinamičan poslovni kompleks. Međusobnim ispreplitanjem triju glavnih funkcionalnih sklopova – uredskog dijela, edukacijskog centra i hotelskog sadržaja – dobiva se živa struktura koja pokriva široku zonu cjelodnevnih aktivnosti.
Velika, glavna novogradska prometnica, zona Velesajma te ugodno i zeleno stambeno prisavsko naselje osnovni su parametri i odrednice lokacijskih uvjeta.
Pulsiranjem unutarnje strukture (od rada, učenja, druženja i boravka) moguće je iščitavanje osnovne karakteristike kompleksa. Mali grad, koji se formira kućama i ulicama, odnosima unutra – van.
Prostorna struktura centra sastoji se od progresivnog slijeda volumena rastućih dimenzija. Pravilnom strukturom rasta zatvorenih volumena dijagonalno je u prostoru uspostavljen odnos pristupa i zoniranja različitih sadržaja. Tlocrt se otvara prazninom u ulaznoj zoni, a postaje sve gušći u zoni unutarnje organizacije. Uspostavlja se dinamička struktura koja odnosom puno – prazno, otvoreno – zatvoreno, stvara prostorni doživljaj. Kuća je i vertikalno zonirana, gornji uredski katovi s hotelom postavljeni su inverzno u odnosu na prve tri etaže. Na taj je način donja otvorenost i rahlost natkrivena gornjom gustoćom i zapunjenošću, a na drugom je kraju sve suprotno, zrcalno. Ovo pravilo objedinjuje sve zadane sadržaje u jedinstveni prostorno-funkcionalni sustav. Inverznim preklapanjem dvaju jednakih tlocrta dobiveni su gornji i donji svijet koji su vertikalno povezani, ali čine dva funkcionalna sklopa. U donjem se nalaze ulazni prostor s ugostiteljskim sadržajima i edukacijskim centrom, dok su iznad trećeg kata međusobno povezani uredski kubusi.
Dva različita prostorna doživljaja međusobno se isprepliću, što se jasno sagledava kretanjem kroz objekt, tlocrtno otvoreniji i vertikalno zatvoreniji, i obrnuto.

SEECEL

built 
2020
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Josipa Sarić
Petar Reić
Simona Sović Štos

Client: Ministry of Entrepreneurship and Crafts

Gross surface area: 14 034 m2

Site area: 13 054 m2