Vrbani III Residential and Office Complex

Vrbani III Residential and Office Complex

Zagreb, 2018

Stambeno poslovni centar Vrbani III nalazi se, u skladu s UPU-om, na zapadnoj granici naselja te predstavlja kvalitetan i naglašen završetak projektirane urbane strukture suvremenog gradskog stambenog susjedstva. Blizina Jarunskog jezera te pravilan raster stambenih lamela s centralnom šetnicom koja udomljuje javne sadržaje i završava u novom stambenom - poslovnom centru.
Nova izgradnja sastoji se od horizontalnog dijela visine prizemlje i 3 kata kojeg čine trgovačko-poslovni sadržaji, te stambene vertikale na sjevernom rubu visine ukupno 17 nadzemnih etaža. Ispod cjelokupnog kompleksa nalazi se garažni prostor na dvije etaže kojim se zadovoljavaju potrebe za parkiranjem poslovnog i stambenog dijela.
Nekoliko je odluka koje utječu i definiraju koncept nove izgradnje. Prilikom organizacije stanova težilo se ideji da se pojedini stambeni prostor formira u tlocrtnom obliku koji se odmiče od pravilnog, kompaktnog kvadrata ili pravokutnika. Na taj način tlocrti svih stanova dobivaju razvedeni oblik, najčešće oblik slov L. Time se ostvaruje veća prostornost stambenog prostora, stanovi obuhvaćaju i dio otvorenog prostora te takva kompozicija rezultira različitim perspektivama unutar svakog pojedinačnog stana. Stambene jedinice izgledaju prostranije i veće.
Vertikalni, stambeni dio građevine, bez obzira na visinu od 17 nadzemnih etaža, zbog svoje tlocrtne dimenzije (cca 1000 m2 pojedine etaže) ne dobiva oblik elegantne vertikale, nebodera. Unutar takvog volumena sami je stan organiziran na način da su spavaće sobe dio kompaktnog volumena objekta, a dnevni boravci su izbačeni, izvučeni prema fasadi, poput tipičnih erkera u Donjem gradu. Ovi novi erkeri dnevnih boravaka su veći, kvadratični, izdvojeni od osnovnog volumena te uz samu fasadu formiraju izdužene tanke vertikale. Umjesto jednog nebodera dobivamo puno vertikala, zanimljivu strukturu koja zajedno s otvorenim prostorima stana, loggiama, postaje glavni oblikovni element; pretvaraju stambeni toranj u skup vertikala formirajući novu urbanu sliku suvremenog zagrebačkog naselja, sliku velegrada uz novu produženu Vrapčansku ulicu.

Vrbani III Residential and Office Complex

built 2015_ 
2018
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos
3D- Ivan Franić

Client: Zagrebgradnja d.o.o.

Gross surface area: 48 048 m2

Site area: 10 378 m2