Sports Hall ''Mladost''

Sports Hall ''Mladost''

Zagreb, 2018

PORTA NUOVA

Nova dvorana za atletske bacačke discipline smještena je unutar sportskog kompleksa Mladost na njegovoj sjeverozapadnoj strani. Osnovni elementi koji definiraju područje su sportsko rekreacijske površine oko atletskog stadiona, zona otvorenog i zatvorenog plivališta, te prostori ostalih borilišta i dvorana. Svakako važnu u logu u percepciji ovog dijela grada ima kompleks Kineziološkog fakulteta, Studentski dom te prisustvo rijeke Save.
Buduća dvorana u potpunosti je locirana sukladno definiranom projektnom zadatku, u južnom dijelu predmetne parcele, unutar zone mogućeg smještaja građevine.
Osnovni elementi od kojih se sastoji novi skup su pravilan kubus dvoranskog prostora s pratećim sadržajima, zona nosive konstrukcije te krovna ploha, tlocrtno veća od volumena dvorane.
Dvorana je transparentna, pravilna, s kliznim vratima na sjevernoj i južnoj strani. Unutar zatvorenog prostora nalazi se čvrsti volumen servisnih i pratećih sadržaja direktno povezan s vježbalištem. Prostorna rešetkasta krovna konstrukcija iznad je zatvorenog volumena same dvorane. Tanka drvena krovna ploha stoji na laganoj rešetci i svojom dimenzijom formira istočnu i zapadnu strehu definirajući ukupnu zonu.
Na sjevernoj i južnoj strani nalaze se po troje kliznih vrata koja se pomiču u natkrivenu zonu istočne i zapadne strehe. Na taj način dvorana se iz zatvorenog prostora pretvara u otvoreni portal, Portu nuovu, s bočnim, natkrivenim zonama za pripremu i vježbanje. Ovakva transformacija omogućuje jednostavno korištenje, nužno prozračivanje, ali i otvara drugačije načine funcioniranja budućeg sklopa, bacačkog spectruma.


Sukladno projektnom zadatku predviđeni su svi zadani sadržaji koji svojim međuodnosom i položajem osiguravaju jednostavno i praktično funcioniranje buduće dvorane.
Sam prostor dvorane slobodna je zona od 16 x 20 metara. Na sjevernom dijelu ima troje kliznih vrata dimenzije 6 x 6 metara. Identična vrata nalaze se i na južnoj strani. Vrata se otvaraju, klize prema istoku i zapadu, točno u zoni koja je pokrivena krovnom plohom. Na taj način, kad su otvorena, formiraju prostorne niše, otvorene trijemove. U južnoj zoni dvorane nalaze se na jednoj strani ulazni prostor, a na drugoj spremište za rekvizite. Ova dva prostora su identična, spojena uzdužnim južnim hodnikom. Iz hodnika se ulazi u prostor za kondicioniranje zraka, sklop garderoba sa sanitarijama (M+Ž) te sobu za terapije. Svi servisni sadržaji su prostrono jednoobrazni. Svlačionice su direktno spojene s dvoranom na sjeveru. Kao što na jugu postoji hodnik, tako se na sjeveru ovog čvrstog sklopa nalazi klupa orijentirana na dvoranu. Prostor za kondicioniranje zraka od ostalih soba odvojen je jednokrakim stubištem koje vodi na galerijski prostor. Galerija natkriva i prostore ulaza i spremišta rekvizita.
Na bočnim, kraćim stranama dvorane nalaze se drvene švedske ljestve.
Prepust galerije prema vanjskoj fasadi riješen je drvenim uzdužnim gredama.


Osnovni arhitektonski doživljaj čine polutransparentna dvostruka fasada samog dvoranskog kubusa, vidljiva prostorna konstrukcija čeličnih cijevi i čvorova, te drvena krovna ploha koja izlazi iz zatvorenih tlocrtnih gabarita.
Vanjska ovojnica dvorane sastavljena je iz dva sloja polikarbonatnih ploča, unutarnji deblji koji rješava sve toplinsko-fizikalne zahtjeve, te vanjski, tanji sloj koji formira ventiliranu zonu u kojoj su svi vertikalni nosivi čelični elementi prostorne strukture. Ovakva konstrukcija pročelja osigurava kompaktnost, čvrstoću, ali isto tako i kvalitetu dvostruke ventilirane fasade te omogućuje ravnomjerno vanjsko osvjetljenje. Polikarbonatna klizna vrata cijelom prostoru daju usmjerenje i dinamičnost, ali i nužnu prirodnu ventilaciju. Zidovi pratećih prostora su betonski, a međukatna drvena konstrukacija prema galeriji položena je na drvene grede s čeličnom rešetkom kao završnom obradom poda.
U zoni nosivih uzdužnih greda nalaze se niski, plitki prozori koji svojim otvaranjem osiguravaju jednostavnost prozračivanja svlačioničkog dijela. Ovaj dio ima temperaturnu neovisnost od ostalog dijela dvorane.
Čelična prostorna krovna konstrukcija pravilnog je tlocrtnog oblika i oslonjena je na po dva stupa smještenia u uglovima objekta, s nužnim spregovima. Čeličnim ugaonim sajlama krovna rešetka dodatno je upeta u svrhu smanjenja maksimalnog savijanja na glavnom rasponu.
Unutar zone konstrukcije nalazi se rasvjeta te postoji mogućnost postave servisnih staza koje osiguravaju jednostavno održavanje ovog dijela objekta. Također, radi eventualne zaštite moguća je postava čeličnih sajli protiv ptica ili rubne tanke, nevidljive mreže, čime bi se ovaj dio u potpunosti osigurao od pristupa i eventualne štete u održavanju. Na svakom gornjem čvoru konstrukcije nalaze se kratki vertikalni nosači lagane drvene krovne plohe. Krovna ploha je od impregnirane vodootporne višeslojne šperploče, segmentirane i lamelirane poprečno na smjer nosivih profila. S gornje strane u cilju što sigurnije odvodnje postavlja se ravan lim s preklopom na mjestu nosivih profila. Kao alternativu moguće je izvesti dodatnu impregnaciju drvenih lameliranih ploča kao krajnji, završni sloj. Prisutnost i vidljivost velike, osvjetljene drvene plohe iznad laganog kubusa važan je element u percipiranju i doživljaju novog sklopa.
Temeljenje je riješeno na temeljnoj ploči koja dobiva rubna zadebljanja i ojačanja ovisno o poziciji nosivih stupova, ali i ruba objekta ovisno o zoni smrzavanja. Ispod soba gdje se nalaze servisni prostori, unutar temeljne ploče, formira se podni kanal, zona podignutog poda u kojoj se vode sve instalacije, kanali zraka voda i odvodnja. Ovakav planirani podni razvod osigurava trajnost i jednostavnost održavanja, pridonosi očuvanju energije, ali i arhitektonski objekt postaje jasan, jedinstven, jednoobrazan u svojoj pojavnosti, pokazujući osnovnu zamisao pri svakoj odluci i formirajući objekt kao cjelinu.


Temeljem postavki projektnog zadatka preostali dio parcele koristi se za trening i vježbanje na otvorenom. U skladu s tim, predviđena su dodatna ograđena otvorena bacališta. Cijela zona treninga je ograđena u cilju osiguranja prolaznika. Hortikulturno, svi preostali dijelovi ozelenit će se autohtonim i već prisutnim niskim i visokim zelenilom u cilju prilagodbe zatečenoj zelenoj strukturi prisavske zagrebačke zone. Postavom kvalitetne i trajne urbane opreme, pojedinim točkama terena daje se na važnosti, u cilju formiranja ugodnog, prirodnog opuštenog ambijenta sportske zone zagrebačke Mladosti.

Sports Hall ''Mladost''

competition, 1st prize 
2018
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Ivan Franić

Client: City of Zagreb

Gross surface area: 420 m2

Site area: 8 948 m2