New Aarhus School of Architecture

New Aarhus School of Architecture

Aarhus, 2016

The basic load-bearing structure of the new architectural school building consists of two horizontal reinforced concrete slabs at a distance of 5m. The plates are rectangular in their layout. Four square openings are planned in each of the slabs. The openings in the slabs partly overlap, creating spaces of varying heights. This allows the passage of light through the entire structure to the ground. The edges of the slabs are removed from the horizontal, slanted, fractured upwards or downwards depending on the functional requirements of access to the facility and the relationship with the immediate environment. All slanted edge endings are transformed into stairs or stands for seating, oriented towards the interior or exterior space. Edge slanting of the upper slab defines the roof terrace. The offsets of openings in the slabs, enable the formation of areas of greater heights, two or three floors, which enables visual communication and the gallery view from above. Separate objects, ''interior houses'', which connect the floors, were designed to emphasize the vertical opening; and the roof slope establishes the relation with the existing scale. These new elements are unfinished, transparent, lightweight, removable, and can be multiplied if necessary. Decisions like these establish a system, a principle that is adaptive both in size and density.

Osnovnu nosivu strukturu nove građevine arhitektonske škole čine dvije horizontalne armiranobetonske ploče na razmaku od 5 m. Ploče su pravokutnoga tlocrtnog oblika. U svakoj su ploči predviđena četiri kvadratna prodora. Otvori u pločama djelomično se preklapaju, stvarajući prostore različitih visina. Na ovaj je način omogućen prolazak svjetla kroz čitavu strukturu, do terena. Rubovi su ploča pomaknuti od horizontale, nakošeni, slomljeni prema gore ili prema dolje, ovisno o funkcionalnim zahtjevima prilaza objektu i odnosa prema neposrednoj okolini. Sve su kosine rubnih završetaka pretvorene u stepenice ili tribine za sjedenje, orijentirane prema interijeru ili vanjskom prostoru. Rubne kosine gornje ploče definiraju krovnu terasu. Na mjestima pomaka rupa u pločama formiraju se prostori većih visina, dvoetažni ili troetažni, čime je omogućena vizualna komunikacija i galerijski pogled odozgo. U cilju naglašavanja vertikalnog prodora projektirani su zasebni objekti, ''unutarnje kuće'', koje povezuju etaže, a kosina krovova uspostavlja odnos sa zatečenim mjerilom. Ovi su novi elementi nedovršeni, transparentni, lagani, pomični, a moguće je i njihovo umnožavanje, ovisno o potrebi. Ovakvim je odlukama uspostavljen sustav, načelo koje je prilagodljivo u veličini i gustoći.

New Aarhus School of Architecture

competition 
2016
Address: 
Aarhus
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos

Client: The Danish Building & Property Agency and the Aarhus School of Architecture

Gross surface area: 34 916 m2

Site area: 25 510 m2