Faculty of Pharmacy and Biochemistry

Faculty of Pharmacy and Biochemistry

Zagreb, 2014

Nova prostorna organizacija budućeg kompleksa uspostavlja jasne odnose. Zona izgradnje nove građevine postavljena je kompaktno, u smjeru duže dimenzije zadane parcele. Na taj način ukupan prostor podjeljen je na tri zone. Zonu donjeg parkinga, traku nove građevine, te zonu gornjeg parkinga uz ulicu Horvatovac. Zahtjevna konfiguracija terena na ovakav način riješena je samim objektom, na jednoj strani je donja kota parcele, a na drugoj istočnoj gornja. Visinska razlika definirana je unutar gabarita nove građevine ostvarujući kontakte, otvorene i zatvorene, unutar ili preko objekta. Jasna urbana orjentacija podcrtana je dinamičnom strukturom objekta, nizom kubusa koji su povezani punom horizontalom raščlanjujući sadržaje, a na gornjoj etaži fokusira pogled prema gradu. Građevina nije samo slijed svojih perspektivnih dijelova koji su uvijek iz njega izrezani, nije milieu (stvarni ili logički) u kojem zadane strukture leže, već namjera po kojoj napredno funkcioniranje tih struktura postaje optimalno. (M Merleau-Ponty).

Edukacijska uokvirenost*

Prostorna struktura rezultat je analize utjecaja lokacije, ali svakako i slika edukacijskog procesa unutar visokoškolske ustanove. Bazna povezanost, s pravilnim ritmom gornjih kubusa uspostavlja vizualnu urednost i pedantnost znanstvenog procesa. Odnos punog i praznog, horizontale i vertikale govori o dinamičkoj strukturi, usredotočenoj, ali i spremnoj na izazove, na ritam nastanka, traženja, prilagodba potrebama profesora i studenata, razvitak stvaralačkih manjina, neujednačenog puta prema odgovoru. Izdužen volumen zajedničkih sadržaja povezuje točkaste, koncentrirane, uokvirene tlocrte edukatorijuma, introvertiranih kubusa koji svoje pravo lice i dimenziju imaju u odnosu na prazninu koja postoji između. Prostor je forma znaja, uspostavljen i uravnotežen odnos između centralnosti i autonpomnosti pojedinih dijelova. Perspektivan frontalni pogled na raščlanjenu strukturu približavanjem pretvara se u perspektivni slijed punog i praznog, otvorenog i zatvorenog, poznatog i nepoznatog.

Biotop*

Oblikovanjem i dispozicijom sadrzaja stvara se potencijalni edukacijski biotop, pogodan za različite smjerove razvoja, izbore i stimulanse obrazovno- istrazivačkog procesa. "Arhitektura je smještena između biološkog i geološkog kao model produktivne sinteze formalnog kontinuiteta i programske fleksibilnosti" Stan Allen Landform building. Geometrijska preciznost zgrade u odnosu na slobodan organski teren, ekosistemi koji ne poznaju granicu naspram kuća koje je uvijek poštuju. Slobodni teren omogućava intezivno ozelenjavanje.
Kontrolirano, stilizarano osvjetljenje dodatno naglašava pročelje svojim obrascem herbarij otiska okoliša, to je fraktalni grafizam, ogledalo praznog na punom. Ulaz na nivou prizemlja, gornjoj koti polazna linija koordinatnog sustava sa prosirenom stvarnošću ( res extensa) podzida objekta, prirodnog nasjedanja na teren. Herbarijska zbirka je smještena u "drvenu kutiju", posebno naglašen i oblikovan prostor. Krov je struktura uzdužnih staklenih traka, kao nadsvjetla koja daju dodatnu dimenziju zahtjevnim laboratorijima. Unutar konstrukcije nadsvjetla ugrađena je kontrola osvjetljenja, kao i mogućnost postave elektronaponskih panela za dodatnu proizvodnju energije. Ulaz je s južne strane iz ulice Zmajevac, ostvarujući jedinstvo postojećeg zelenog pojasa i nove izgradnje. Glavna komunikacija, hodnici, nije linearna već otvaranjem, pristupom pojedinim sklopovima uspostavlja komunikaciju otkrivanja

Faculty of Pharmacy and Biochemistry

competition 
2014
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos

Client: University of Zagreb

Gross surface area: 13 994 m2

Site area: 11 315 m2