Helsinki Central Library

Helsinki Central Library

Helsinki, 2012

The libraries are the last step of hazy border between the spiritual and material world. They are the people’s terminal in search of thoughts, prosperity and duration. The key of success and the imagination of open world. The cradle of clouds and aurora borealis of civilization.
Situated on the optimum location, in synergy with the existing construction and nature that approaches to the facilities making the fabric of extreme urban value. Organic and engineer forms intertwine with the net of forces and energies that create the place. Space, due to its idea, has the capability of interaction. The central body of the house is made of extruded, stretched, wooden cube, the vault of spatial axial symmetry which extends and on which the roof landscape lies – the segment of multiplies curve.

Knjižnice su zadnja stepenica maglovite razmeđe duhovnog i materijalnog svijeta. One su terminali naroda u potrazi za mišljenjem, prosperitetom i trajanjem. Ključ uspjeha i imaginacije otvorenog društva. Kolijevka oblaka i aurora borealis civilizacije. Smještena na optimalnoj lokaciji, u sinergiji s postojećom izgradnjom i prirodom koja prilazi objektima stvarajući tkanje iznimne urbane vrijednosti. Organski i inženjerski oblici prožimaju se mrežom silnica i energija koje tvore mjesto. Prostor, koji zbog svoje ideje, ima sposobnost interakcije. Središnje tijelo kuće čini ekstrudirani, razvučeni, drveni kubus, svod prostorne osne simetrije, koji nadgrađuje i na kojem leži krajolik krova – segment umnožene krivulje.

Helsinki Central Library

competition 
2012
Address: 
Helsinki
Team:
Igor Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Andreja Dodig
Sonja Franić
Petar Reić
Simona Sović Štos
Freya d.o.o.
atelier ten

Client: City of Helsinki

Gross surface area: 15 700 m2

Site area: 4 792 m2