Savica Residential and Office Building

Savica Residential and Office Building

Zagreb, 2012

Various studies have been written, analyses conducted and several competitions held in order to examine the way in which Zagreb is situated on the river Sava and how the river is incorporated into the city. Alongside the Prisavlje area there are locations in which the urbanity has demonstrated the willingness to bring the river closer to the urban living – Jarun, Cvjetno, Zapruđe, Savica. Unlike the areas of Cvjetno and Zapruđe in which verticals were implemented, certain potential locations have been somewhat deprived of them due to the misunderstood planning regulation, max P+8. The architecture does not have to fit the context, especially if that context is not a potential generator. SPG A4 represents a frame which establishes its own structure, defines its own urbanity, a neighborhood which functions with a square and an open playground, with established communications and an emphasized direction. The construction zone is distinctly outlined by a plateau above the underground garages. Residential blocks are dynamical with a shifting layout and verticals, and also discontinued, thus emphasizing their interrelations. The dark and light asphalt stripes used in the floor treatment of the square and the horizontal lines of the residential floors introduce a sense of measure and clarity to the perspectival vistas. Within a suitable depth of the individual blocks, the apartments are placed unilaterally, including a large number of angular units. The outer, open residential spaces of the covered balconies are clearly oriented, ensuring privacy.

O tome kako Zagreb leži na rijeci ili koliko Sava pripada gradu pisane su studije, naručivane analize i provođeni razni natječaji. Uzduž prisavske zone postoje točke na kojima se urbanitet približio ili pokazao želju rijeku uključiti u gradski život - Jarun, Cvjetno, Zapruđe, Savica. Za razliku od Cvjetnog i Zapruđa, gdje su »prošle« vertikale, neke potencijalne lokacije donekle su ostale zakinute zbog neshvaćene planske regulative, max P+8.
Arhitektura se ne mora uklapati u kontekst, pogotovo ako taj kontekst nije potencijalni generator. SPG A4 predstavlja sklop što uspostavlja vlastitu strukturu, definira svoj urbanitet, susjedstvo koje funkcionira s trgom, otvorenim igralištem, uspostavljenim komunikacijama i naglašenim usmjerenjem. Zona izgradnje jasno je obrubljena platoom iznad podzemnih garaža. Stambene su lamele dinamične, izmaknute tlocrtno i u vertikali, te prekinute naglašavajući međuodnose. Asfaltne tamne i svijetle trake podne obrade trga te horizontalne linije stambenih etaža u perspektivnu vizuru unose mjerilo i jasnoću. Unutar prikladne dubine pojedine lamele stanovi su riješeni jednostrano, uz velik broj kutnih jedinica. Vanjski, otvoreni stambeni prostori lođa jasno su orijentirani, osiguravajući privatnost.

Savica Residential and Office Building

built 2009_ 
2012
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Tajana Derenčinović Jelčić
Andreja Dodig
Petar Reić
Simona Sović Štos
Zorana Zdjelar

Client: Zagrebgradnja d.o.o.

Gross surface area: 25 806 m2

Site area: 6 857 m2