Extension of Josip Račić Elementary School

Extension of Josip Račić Elementary School

Zagreb, 2007

Up to now, the existing building has been extended several times. The irregular and indented forms of the existing structure need a frame and a functional definition of the necessary facilities. Eight new classrooms form a separate entity linked with the existing communication paths at two points. The ground-floor connection forms the extension of the rest and living area, with a new entrance and exit to the playgrounds. The northern façade of the first floor is solved by the irregular, elongated library that closes the communication circle with the existing school and enables access from two sides. The outer porch, as a part of the school’s urban space, is a roofed-over path from the hall to the external playgrounds.

Postojeća zgrada do sada je nekoliko puta dograđivana. Nepravilne i razvedene oblike zatečene strukture potrebno je uokviriti te funkcionalno definirati potrebnim sadržajima.
Novih osam učionica čine zasebnu cjelinu koja se na dva mjesta spaja s postojećim komunikacijama. Veza u prizemlju formira proširenje prostora za odmor i boravak, s novim ulazom i izlazom na igrališta. Sjeverno pročelje kata riješeno je nepravilnom izduženom bibliotekom koja komunikacijski s postojećom školom zatvara krug i omogućuje dvostrano korištenje. Vanjski trijem, kao dio urbanog prostora škole, natkriveni je put od dvorane do vanjskih igrališta.

Extension of Josip Račić Elementary School

built 2006_ 
2007
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Tajana Derenčinović
Andreja Dodig
Petar Reić
Simona Sović
Zorana Zdjelar

Client: City of Zagreb

Gross surface area: 5 486 m2

Site area: 20 330 m2