Adris Business Centre

Adris Business Centre

Zagreb, 2007

The transformation of a factory complex into a modern business centre is an inspiring task, especially on a location in the very centre of the city, on the edge of the Lower Town’s blocks. The variety of contents and the existing scale constitute the basic framework for the decision about the character of the future block. By keeping and partially indenting the pedestrian paths around the structure, the required urban functionality is achieved. Two elements define the new structure:
- the elevated platform of the square that adapts and accepts surrounding situations
- horizontally organized storeys with working space, detached one from another, framing the void as a part of the surrounding space that belongs to the building and its future work content.
Special attention is devoted to the organization of office space. Today, when ambitious and creative ideas are increasingly more valued than material assets, when they become the impetus and initiative of development and thus of earnings, it is important to understand the circumstances in which they can emerge. The development of technology and communications, the possible electronic equipment of a worker, and the level of accessible information open the question of the characteristics of the new working place. A different context may contribute to this shift in manner of thinking. Traditional activities from 8 a.m. to 4 p.m. are replaced by team building; new, provoking relations and communications attempt to establish a purposeful dialogue. In the same way, communication is speeding up, the ability to concentrate has become less pronounced, and everything in the world today is consumed more quickly, even the work process. A shift in quality is achieved in voids, open spaces with views of all sides, accessible from the upper and lower “classic” storeys, which in this way become part of the work structure. The open storeys are work landscapes, squares which in a relaxed way transform the office atmosphere of rooms, walls, and tables into an ambience of individual or group work with a different potential for new creations.

Transformacija tvorničkog kompleksa u suvremeni poslovni centar predstavlja poticajni zadatak, posebno kada je riječ o lokaciji u samom središtu grada, jednoj od posljednjih praznina u urbanom gradskom tkivu, na rubu donjogradskih blokova.
Raznolikost sadržaja i zatečeno mjerilo stvaraju osnovne okvire pri donošenju odluke o karakteru budućeg bloka. Zadržavanjem i mjestimičnim uvlačenjem pješačkih tokova oko građevine ostvaruje se tražena urbana funkcionalnost. Elemente nove strukture čine:
- podignuta platforma trga koja se prilagođava i prihvaća okolne situacije;
- horizontalno organizirane etaže radnih prostora, međusobno odvojene uokviruju prazninu kao dio vanjskog prostora koji pripada građevini i budućem radnom sadržaju.
Posebna pozornost posvećena je organizaciji radnih, uredskih prostora. Danas, kad se počinje više vrednovati ambiciozna i kreativna ideja, misao, od materijalne vrijednosti i kada ona postaje pokretač i inicijator razvoja, pa time i dobiti, važno je sagledati okolnosti u kojima ona može nastati. Razvoj tehnologije i komunikacije, moguća elektronska opremljenost pojedinca, nivo informacija koje su dostupne bilo gdje i bilo kada postavljaju pitanje karaktera novoga radnog mjesta. Drugačiji kontekst može pridonijeti ovom pomaku u razmišljanju. Ustoličene radne aktivnosti od 8 do 16 zamjenjuju se team-buildingom; pokušava se novim, isprovociranim odnosima i komunikacijama uspostaviti dijalog koji je upotrebljiv. Kao što se komunikacija ubrzava, tako je i moć koncentracije postala umjerenija, danas se u svijetu sve brže konzumira, pa tako i sam radni proces. Pomak u kvaliteti ostvaruje se u prazninama, otvorenim prostorima s pogledom na sve strane, pristupačnim s gornjih i donjih „klasičnih“ etaža, koje na taj način postaju dio radne strukture. Otvorene etaže predstavljaju radne pejzaže, trgove, koje na opušten način transformiraju uredsku atmosferu soba, zidova, stolova, u ambijent individualnoga ili grupnog rada drugačijih potencijala za nove kreacije.

Adris Business Centre

competition, purchase 
2007
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Tajana Derenčinović
Andreja Dodig
Petar Reić
Simona Sović
Zorana Zdjelar

Client: Adris Group

Gross surface area: 20 558 m2

Site area: 7 064 m2